Kindcentrum De Villa naar IKC De Ark

De Villa is per 1 september 2020 geïntegreerd bij IKC De Ark, waardoor alle faciliteiten ter beschikking komen voor de kind(eren). In de zomervakantieperiode zijn de benodigde ruimtes aan de Lissabonweg ingericht. In de praktijk betekent dit voor de kinderen van de BSO per 1 september een kleine verandering. Zij gaan naar de BSO ‘een deurtje verder’ en zijn hier al vaker geweest. Voor de kinderen van de hele dagopvang is de verandering nog iets kleiner omdat zij tijdens de sluiting tijdens de coronacrisis ook op deze locatie opgevangen zijn.

Baby opvang

Baby’s krijgen bij De Villa letterlijk ruimte om te spelen en te ontdekken: de inrichting van de groepsruimte is babyvriendelijk. In ons dagprogramma sluiten we aan bij het ritme van thuis. Onze ervaren pedagogisch medewerkers spelen in op de individuele behoeftes van uw kind.  Lees verder

Peuteropvang

Wanneer uw kind anderhalf jaar oud is, stroomt hij of zij door naar een van de verticale groepen bij De Villa. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Lees verder.

Buitenschoolse opvang

Kinderen van 4 tot 13 jaar zijn welkom bij de buitenschoolse opvang. BSO De Villa heeft drie groepen waar kinderen van basisschool De Hoeksteen en IKC De Ark spelen. De BSO groepen zijn zo samengesteld zodat er altijd leeftijdsgenootjes in de groep zitten. Lees verder.