Opvangpakket en kosten

De opvangpakketten en kosten voor kinderopvang van UN1EK onderwijs en opvang zijn van toepassing voor Kindcentrum De Villa.

U kunt uw kind inschrijven via het ouderportaal van UN1EK.