Team

Het team van De Villa bestaat uit ervaren pedagogisch medewerkers die specifiek zijn opgeleid om met baby’s te werken. Bij de peuteropvang ondernemen onze pedagogisch medewerkers ontwikkelingsgerichte activiteiten en spelletjes met de kinderen. Bij de buitenschoolse opvang staat een team van enthousiaste medewerkers klaar om de kinderen na schooltijd te laten spelen en ontspannen.