Peuteropvang

Wanneer uw kind anderhalf jaar oud is, stroomt hij of zij door naar een van de verticale groepen bij De Villa. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit gebeurt aan de hand van het VVE programma ‘Startblokken’.

Bij VVE-activiteiten staan steeds wisselende thema’s centraal,die passen bij de belevingswereld van kinderen. VVE-activiteiten zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de fijne en grove motoriek, taalgevoel,rekenkundig en ruimtelijk inzicht en de sociale en creatieve ontwikkeling. In een kleinere groep gaan de kinderen (meestal) buiten de eigen groep een activiteit doen waarbij zintuigen en/of het bewegingsapparaat geactiveerd worden. Taalontwikkeling is een belangrijk element.

Van spelen met zand en water leer je rekening en schrijven

Kinderen spelen met zand en water, rennen en klimmen, zingen en praten, tekenen, puzzelen, bouwen met blokken en spelen rollenspellen. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken en verteltafels in. Bij een thema kan een ‘uitstapje’ worden gepland dat aansluit bij het thema. Het kan zijn dat ouders worden gevraagd om te helpen.

Doordat kinderen in een groep met elkaar leren spelen en delen, bouwen zij een voorsprong op in hun sociale ontwikkeling. Daar hebben zij de rest van hun leven profijt van. We werken aan een doorgaande lijn naar de basisschool zodat uw peuter de overstap goed kan maken.

U bent van harte welkom voor een rondleiding. U kunt uw peuter aanmelden via het ouderportaal van UN1EK.