Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u om dit ‘s ochtends zo vroeg mogelijk telefonisch aan ons door te geven.

U kunt uw kind daarnaast ook afwezig melden via het ouderportaal van Kindplanner.